Certificeringen

De veiligheid van u als opdrachtgever en ons personeel staat voorop tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Wij zijn in het bezit van zowel het ISO-9001 als het VCA** certificaat en ons personeel is in bezit van het VCA Basis en/of VCA Vol certificaat.

Verder zijn wij er trots op dat wij het tweede bedrijf in de branche zijn dat in het bezit is van het milieu certificaat ISO-14001. Dit certificaat is voor u de garantie dat wij alles in het werk stellen om het milieu te ontzien. Daarnaast zijn wij ISO-45001 gecertificeerd. Onze zelfspuiende legionellafilters zijn BRL K14010-1 gecertificeerd.

De zorg voor het milieu speelt bij AQ Cooling een belangrijke rol. Dit wordt bereikt door:

  • Het beperken van emissie en afvalstoffen
  • Het verminderen van energieverbruik
  • Het sluiten van kringlopen
  • Het gebruik van milieuvriendelijke producten en materieel

Daarnaast heeft AQ Cooling de zorgplicht voor goede arbeidsomstandigheden voor haar vaste en tijdelijke werknemers en leveranciers. Gestreefd wordt naar:

  • Een zo groot mogelijke veiligheid
  • Maximale bescherming van de gezondheid
  • Het bevorderen van welzijn voor de medewerkers en een doelmatig ziekteverzuimbeleid

Voor u belangrijk om te weten dat de werkzaamheden op een juiste, veilige en milieubewuste manier worden uitgevoerd.